SCA nomineras till tyskt hållbarhetspris

Foto: Michael Engman, FMCA

SCA har nominerats till det tyska nationella hållbarhetspriset, Deutscher Nachhaltigkeitspreis, som delas ut i samarbete med den tyska federala regeringen och ett antal erkända organisationer. Prisceremonin kommer att äga rum torsdagen den 23 november 2023 i Düsseldorf.

– Det är fantastiskt glädjande att vårt systematiska klimat- och hållbarhetsarbete uppmärksammas och föreslås till ett så hedrande pris. Det är vi givetvis stolta över, eftersom vi lagt mycket kraft på att utveckla hållbarheten genom hela värdekedjan, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

SCA har nominerats till det tyska hållbarhetspriset, i två olika kategorier, råvaror samt jord- och skogsbruk.

Utvärderingen bygger på officiellt publicerade hållbarhetsuppgifter och expertis från den arrangerande organisationens jury.