Kristersson utlovar ny skogsutredning

Foto: Axel Aldolfsson/Skogsindustrierna

Satsningar på infrastruktur, ny fossilfri energiproduktion och en ny skogsutredning. Det lovade statsminister Ulf Kristersson i sin regeringsförklaring. Det är en regeringsförklaring som lovar gott på flera områden, skriver branschorganisationen Skogsindustrierna.

– Statsministern talade om skogen som en strategisk resurs både för klimatet och svensk konkurrenskraft. En hållbar skogspolitik måste kunna förena miljöhänsyn med skogsbrukets ekonomiska villkor. Det är en utmärkt grund för en ny skogsutredning. Det finns flera viktiga frågor att reda ut, till exempel synen på skogen som motor i den gröna omställningen men också regelverk kring nationell fridlysning och skiljelinjen mellan miljöbalk och skogsvårdslagstiftning, säger Linda Eriksson, ansvarig för skogsfrågor på Skogsindustrierna.