Kemi bioprodukt- och kartongbruk i drift

Foto: Metsä Group

Den finska skogsindustrins hittills största investering – Kemi nya bioproduktbruk och kartongbruksexpansion – togs som planerat i drift på onsdagen. Driften kommer att starta upp avdelning för avdelning. Massaleveranser från det nya bruket till kunder kommer att påbörjas i oktober 2023.

–Metsä Groups produkter ersätter fossila material i människors vardag. Massa och kartong används som råvaror för många konsumtionsvaror och vi kan producera dem i Kemi med betydligt lägre utsläpp. Finland behöver hållbara investeringar som skapar sysselsättning, inkomster och en stark framtidstro, säger Ilkka Hämälä, vd och koncernchef för Metsä Group, i ett pressmeddelande.

Bioproduktbruket Kemi producerar årligen 1,5 miljoner ton barr- och lövvedsmassa. Fabriken använder noll fossila bränslen och kommer att vara helt avfallsfritt år 20, enligt bolaget.

”Med spjutspetsteknologi driver bruket en fullfjädrad cirkulär ekonomi, eftersom all vedråvara och produktionssidoströmmar används effektivt för olika bioprodukter och bioenergi”, skriver bolaget. Till exempel producerar bruket tallolja och terpentin samt två terawattimmar förnybar el per år.

Tack vare effektiva kemiska kretslopp och andra miljöeffektiva lösningar är det nya brukets utsläpp lägre än de gränser som anges i gällande miljötillstånd för det nedlagda Kemi massabruk, trots den kraftiga ökningen av produktionskapaciteten.

Bioproduktbruket kommer att använda 7,6 miljoner kubikmeter virke per år - 4,5 miljoner kubikmeter mer än det gamla bruket.

Moderniseringen och flaskhalsinvesteringarna i Kemi kartongbruk kommer att öka den årliga produktionskapaciteten för kraftliner med cirka 40 000 ton till 465 000 ton. Denna ökning kommer göra Kemi-bruket till världens största tillverkare av bestrukna ytvita kraftliners, som används som ytmaterial i wellpappförpackningar.

Enligt Metsä Group Investeringarna kommer att minska brukets vattenförbrukning med 40 procent och energianvändningen med 5 procent per ton producerad kartong.