Mondi certifierar alla kraftpapper för förpackningar som komposterbara

Samtidigt som återvinningsbarhet är Mondis huvudfokus för att hålla fibrer i kretsloppet, kan kompostering vara ett livskraftigt alternativ för specifika användningsområden, såsom de som slängs i biologiskt nedbrytbar avfall. Foto: Mondi

Mondi, en global ledare inom förpackning och papper, meddelar att hela företagets utbud av kraftpapper för förpackningar nu är certifierade som hem- eller industriellt nedbrytbara.

Denna certifiering stöder Mondis hållbarhetsmål, Mondi Action Plan 2030 (MAP2030), att göra 100 procent av sina förpacknings- och pappersprodukter återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara till 2025.

Papperskassar för vått organiskt hushållsavfall

Mondis kraftpapper är tillverkade av förnybara och certifierade källor, vilket kan hjälpa kunder att uppnå sina hållbarhetsmål. Kunden kan dra nytta av ett omfattande produktutbud för industriella förpackningar, kassar för detaljhandeln och attraktiva matförpackningar för stormarknadshyllor.

Exempel på Mondis komposterbara kraftpapper är Advantage MF EcoComp, som är speciellt utformat för hushålls- och jordbruksändamål och används för papperskassar för vått organiskt hushållsavfall. Ett annat exempel är Mondis EcoVantage kraftpapper, som kombinerar färska och återvunna fibrer för hållbara och livsmedelsgodkända shoppingförpackningar.

Skräddarsydda förpackningar

Silvia Hanzelova, försäljningsdirektör för Specialty Kraft Paper på Mondi, säger:

Certifieringarna illustrerar vårt kontinuerliga åtagande att tillhandahålla våra kunder de mest lämpliga och hållbara förpackningsmaterialen och lösningarna. De ger alla våra industri-, kommersiella och tillverkningskunder förtroendet att våra papper är komposterbara och ger dem trygghet om att de, med oss, arbetar mot en mer hållbar framtid. En framtid som fortsätter att erbjuda robusta och adekvata förpackningar skräddarsydda för deras individuella behov.

Källa: Mondi