De gör massa av åkeravfall istället för träd

Victor Isaksen. Foto: Paper Province

Paper Province samarbetspartner Sting Bioeconomy har nyligen fått ett tillskott i sitt tillväxtprogram i form av det kanadensiska företaget Hejmas Agrifibre Technologies. Hejmas har en patenterad process för att framställa massa från åkeravfall istället för träd. Företaget planerar att etablera sig i Sverige under 2024.

Att gå med i Sting Bioeconomys tillväxtprogram ger Hejmas tillgång till värdefulla testanläggningar samt en stor svensk expertis och innovationskultur, framhåller Paper Province.

– Det betyder att vi under 18 månader hjälper dem med affärsutveckling och hur de ska bete sig på den skandinaviska marknaden. Vi hjälper dem att hitta en lämplig plats för att etablera en pilotanläggning. I Värmland kommer de att få goda förutsättningar att verifiera tekniken och vi ska också hjälpa dem att hitta det första kapitalet, säger Sting Bioeconomys vd Victor Isaksen, i en intervju med Nya Wermlands-Tidningen.

Som en del i processen kommer Hejmas att flytta sitt huvudkontor till Karlstad, Sverige.

Hejmas metod går ut på att framställa kvalitativ massa från jordbruksavfall och fibrerna som används kommer från exempelvis hampa och lin. Företagets potentiella kunder är främst tillverkare av medicinska produkter.