Polen: MM Kwidzyn stakar om kursen för hållbar energi och produktion

MM Kwidzyn har inlett samråd med fackföreningar och arbetsråd angående en eventuell nedläggning av den mindre förpackningspappersmaskinen (PM 3) och en omorganisation som kan innebära kollektiva uppsägningar av cirka 110 anställda. Foto:MM Kwidzyn

MM Kwidzyn, en av de ledande tillverkarna av pappersprodukter i Polen, står inför en strategisk omstrukturering. Företaget har konfronterats med utmaningar i form av ohållbart höga träpriser från det polska statliga skogsbolaget och minskad efterfrågan på pappers- och kartongprodukter.

Dessa faktorer har lett till ett signifikant långsiktigt investeringsprojekt som ursprungligen offentliggjordes först i slutet av april 2023.

I ett nyskapande drag väljer företaget nu att fokusera på att ytterligare öka sin andel av förnybar energi, vilken redan idag uppgår till imponerande 69 procent. Detta initiativ markerar ett tydligt steg mot en mer hållbar och miljövänlig produktionsprocess.

Inledde samråd

Samtidigt har MM Kwidzyn inletts samråd med fackföreningar och arbetsråd angående en eventuell nedläggning av den mindre förpackningspappersmaskinen (PM 3) och en omorganisation som kan innebära kollektiva uppsägningar av cirka 110 anställda.

Trots förändringarna kommer MM Kwidzyns produktion av massa och kartong baserad på jungfrufiber att fortsätta som tidigare. När det gäller papperstillverkningen, kommer pappersmaskinerna PM 1 och PM 2 att fortsätta producera upp till 360 kt/år av obestruket fint papper och 40-80 kt/år av "IPACKTM Strong Pro" (förpackningskraftpapper). Dock kommer produktionen av säckkraftpapper att pausas eftersom ombyggnaden av en av de obestrukna fint pappersmaskinerna har skjutits upp.

Anpassning

Denna anpassning av strategin återspeglar företagets ansträngningar att anpassa sig till den rådande marknaden och samtidigt hålla fast vid sina åtaganden för en hållbar framtid. MM Kwidzyns beslut illustrerar en växande trend där företag tvingas navigera i en snabbt föränderlig ekonomisk miljö och ompröva sina investeringar för att säkerställa långsiktig överlevnad och ansvarsfull miljöpåverkan.

Källa: Pressmeddelande: MM Kwidzyn