PMI steg till 49,0 i november – fallet i industrin bromsar in

PMI-total ökade i november till 49,0 från 46,2 i oktober, vilket är den högsta nivån sedan september 2022. Enligt Swedbank är det en överraskande stor uppgång och innebär att nedgången i industrin har bromsat in under fjärde kvartalet.

– Sannolikt har vi ännu inte sett räntehöjningarna och den minskade världshandelns fulla effekt på svensk industri med risk för bakslag längre fram, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för orderingång svarade för det största månatliga bidraget till ökningen i PMI-total (1,4 indexenheter) följt av sysselsättning (0,9 indexenheter), produktion (0,3 indexenheter) och lagerinköp (0,2 indexenheter).  

Industriföretagens produktionsplaner backade i november och indexet noterades till 53,0 jämfört med 54,9 i oktober. Planerna är dock klart mindre expansiva än ifjol men fortfarande är det en övervikt av företag som planerar att öka produktionen än att minska den, trots en svagare omvärldskonjunktur.

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg i november till 47,1 från 43,8 i oktober. Pristrycket i industrin fortsätter att sjunka men inte i samma omfattning som tidigare i och med att indexet stiger, vilket kan vara en effekt av kronförsvagningen under året, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen.

Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.