Ledarskifte vid Stora Ensos fabrik i Uleåborg

Stora Ensos fabrik i Uleåborg, Finland. Foto: Stora Enso

Stora Enso meddelar att Juha Mäkimattila, fabrikschef vid företagets anläggning i Uleåborg, lämnar sin position på onsdag. Janne Rimpiläinen, produktionschef vid kartongfabriken, kommer att tjänstgöra som tillfällig fabrikschef.

Efter mer än trettio år hos företaget kommer Juha Mäkimattila att lämna Stora Enso. I samband med tillkännagivandet av Mäkimattilas avgång informerade Stora Enso att Janne Rimpiläinen, nuvarande produktionschef för kartongfabriken, kommer att fungera som interimistisk fabrikschef tills en permanent ersättare utnämns.

Varför Mäkimattila lämnar företaget har inte offentliggjorts.

– Vi har kommit överens om att hålla oss till detta pressmeddelande, säger Mäkimattila.

Central roll

Mäkimattila har spelat en central roll i omställningen av Uleåborgs pappersfabrik, där en av de gamla pappersmaskinerna konverterades för att producera förpackningskartong. Efter framgångsrik omställning arbetar företaget nu med att konvertera ytterligare en gammal pappersmaskin för kartongproduktion, ett projekt som fortlöper enligt plan.

Flera ledarförändringar

Mäkimattila har varit fabrikschef och vd för Stora Enso i Uleåborg sedan 2019. Innan dess har han haft positioner som fabrikschef vid Stora Ensos anläggningar i Veitsiluoto och Hamina.

Även på koncernnivå har Stora Enso upplevt ledningsförändringar på senare tid. I september lämnade företagets tidigare vd Annica Bresky sin post, och ersattes av Hans Sohlström, diplomingenjör.

Källa: Stora Enso