Finländska Skogsstyrelsen skär ner på strandnära skogar

Symbolbild av en strandnära skog. Foto: Creative Commons Lic. (Pixabay) Kredit: mobinovyc

Finländska Skogsstyrelsen planerar på att avsevärt minska bredden på de skogar som gränsar till insjön Iso-Valkeinen, från nuvarande 20–40 meter ner till endast 5–15 meter genom avverkning. Forskare påpekar att en enkel rad av ett eller två träd inte längre kan betraktas som en skog. Denna åtgärd väcker oro för framtiden för dessa viktiga ekosystem.

Den aktuella avverkningsplanen avser att skära ner skogsbältena runt sjön till smala remsor, vilket också inkluderar en udde som sticker ut i sjön. Trots att träden inte kommer att fällas helt ner till vattenlinjen – med ett avstånd på mellan fem till femton meter, i genomsnitt tio meter, från strandkanten – har avverkningsmetoden valts till kalhygge.

Ett steg tillbaka

Denna utveckling ses som ett steg bakåt, särskilt med tanke på att tidigare åtgärder har vidtagits för att mildra avverkningens effekter. Kritiker frågar sig om statens eget skogsbolag nu går i motsatt riktning när det gäller hanteringen av strandnära skogar.

Dessa skogar har speciella värden, inte bara för rekreation och landskap, utan även för naturen i sig. Därför brukar de ofta bevaras, även om det inte finns några lagkrav på det.

En kritisk livsmiljö

Skogsstyrelsen eller Metsähallitus som den heter på finska, planerar nu att avverka dessa tidigare orörda skogar vid Iso-Valkeinen, trots att de erbjuder en kritisk livsmiljö för vilda djur och bidrar till den biologiska mångfalden.

Denna åtgärd är motiverad av "normala avverkningscykler", enligt Hannu Lehtonen från Metsähallitus, som förklarar att målet inte har varit att bevara dem – de har bara inte inkluderats i tidigare avverkningsplaner.

Greenpeace har uttryckt oro över dessa planer och påpekar att dessa strandnära skogar utgör en unik livsmiljö. Strandskogar är ofta mer biologiskt mångfaldiga än andra skogstyper och spelar en avgörande roll för ekosystemet både på land och i vatten.

Kritiken mot dessa avverkningsplaner understryker behovet av att skydda dessa värdefulla naturområden för framtida generationer. Detta är inte bara viktigt för att bevara den biologiska mångfalden, utan även för att upprätthålla det kulturella och rekreativa värdet som dessa skogar erbjuder.

Källa: Helsingin Sanomat