Metsä Groups nya bioproduktanläggning i Kemi optimerar logistiken

Hamnens nya elektroniska materialhanteringskran, utrustad med en elektronisk pappersmassagrip, är enligt Metsä Group det första i sitt slag. Foto: Metsä Group

Metsä Group har utvecklat en innovativ och hållbar logistiklösning för sin nya bioproduktfabrik i finländska staden Kemi, med målet att minimera miljöpåverkan och maximera effektiviteten i varje led. Denna lösning innefattar användningen av HCT-lastbilar (High Capacity Transport) som drivs med biodiesel för att transportera pappersmassabalar. Dessa lastbilar kan lasta cirka 72 ton per tur, vilket är 1,5 gånger mer än standardlastbilar, vilket avsevärt minskar koldioxidavtrycket för transporterna.

I samarbete med Kemi stad har en ny logistikväg utvecklats för att förbättra trafiksäkerheten och effektivisera transporterna till hamnen, där en ny 37 000 kvadratmeter stor produktlagerhall väntar. I denna hall sker lossningen automatiskt, och all hanteringsutrustning är elektrifierad för att ytterligare minska användningen av fossila bränslen.

Nya eltruckar

Hamnens nya elektroniska materialhanteringskran, utrustad med en elektronisk pappersmassagrip, representerar en första i sitt slag. Dessutom bidrar åtta nya elektriska gaffeltruckar till både miljöeffektiviteten och säkerheten på arbetsplatsen genom förbättrad sikt och lägre bullernivåer.

För export av pappersmassa till asiatiska marknader använder fabriken den senaste flottan av fartyg som är optimerade för miljöeffektivitet.

- Vår nya logistiklösning är grundad på säkerhet, leveranspålitlighet och miljöeffektivitet, och säkerställer en smidig kedja från fabrik till kund, förklarar Pasi Pulkkinen, logistikdirektör för bioproduktfabriksprojektet i Kemi.

En miljon ton per år

Teemu Kauppi, chef för hamnoperationsenheten i Kemi, tillägger att kärnprocesserna i hamnoperationerna förblir desamma, men att de senaste investeringarna i utrustning erbjuder avsevärda möjligheter till förbättringar i alla aspekter. Med den nya bioproduktanläggningen förväntas exporten från Ajos hamn i Kemi öka med över en miljon ton årligen.

Metsä Groups åtagande till att producera återvinningsbara produkter från trä för människor världen över, tillsammans med fokus på hållbar utveckling, speglas tydligt i denna logistiklösning, vilket stärker företagets position som en ledare inom miljöeffektivitet och innovation inom skogsindustrin.

Källa: Metsä Group