Metsä Springs investeringar i skogsbaserade innovationer

Muoto – ”form” på finska – är Metsä Springs produktnamn på sina formpressade fiberprodukter. Foto: Metsä Spring

Metsä Spring, den finska skogskoncernen Metsä Groups innovationsföretag, meddelade nyligen att de har lett en såddfinansieringsrunda om 10 miljoner kronor i den svenska startupen FineCell.

– FineCell har utvecklat ett nytt material från barrvedmassa. Det är strategiskt intressant för oss som storproducent av massa. Därför har vi fått upp ögonen för dem, säger Niklas von Weymarn, vd för Metsä Spring.

Men den svenska startupen är bara är bara ett av flera projekt, såväl externa som interna, där Metsä Spring gått in med riskkapital de senaste åren.

Text: Simon Matthis

Innovationsföretaget Metsä Spring grundades 2018 med uppdraget att ”investera i och stödjer potentiella hållbara innovationer och teknologier, som hittar nya användningar och ett högre värde för nordiskt trä med syftet att ersätta fossilbaserade material och kemikalier i vardagsprodukter”.

Sedan starten har företaget investerat i sex externa startup, i bolagen Woodio, Innomost, Montinutra, Fiberwood, Adsorbi samt FineCell, samt två interna utvecklingsprojekt, Kuura och Muoto.

b
Kuura heter ett utvecklingsprojekt som handlar om att ta fram textilfiber från pappersmassa. Foto: Metsä Spring

Interna och externa projekt

Niklas von Weymarn berättar om uppdelningen av verksamheten i externa och interna projekt:  

– För lite mer än fem år sedan satte vi upp ett verktyg för att placera i startupföretag och  utvecklingsprojekt med högre risk.

– I det här skedet ägs företagen oftast av grundarna och placerarna är i minoritet. I ett senare skede kan vår andel bli större, förklarar Niklas. 

I de egna projekten söker Metsä Spring en ”kumpan”, en partner.

b
Metsä Springs vd Niklas von Weymarn.
Foto: Metsä Spring

”Hatten av för dem”

Ett sådant internt projekt handlar om en ny process för att tillverka textilfiber. I det har Metsä Spring inlett ett samarbete med Itochi, som är ett japanskt företag.

– Vi tog kontakt med dem därför att vi själva inte känner till textilmarknaden så väl.

– Huvudsyftet för oss är inte att återvinna eller återanvända massa, utan att köpa in veden och tillverka textilmassa från pappersmassa, säger Niklas och pekar därmed på en väsentlig skillnad mot svenska Renewcell, textilåtervinningsföretaget i Sundsvall, eller Södras OnceMore-projekt.

– Renewcell har gått direkt på återanvändning. Jag lyfter hatten för dem!

Den lyocelliknande textilfibern kallad Kuura har redan börjat tillverkas i en demonstrationsanläggning i Äänekoski, som öppnade 2020.  Om projektet kommer faller väl ut beror mycket på EU:s nya lagstiftning kring återanvänt material.
 

Jämförs med Södra Skogsägarna

Niklas menar att Metsä Group, Metsä Springs moderbolag, kan jämföras med Södra Skogsägarna som ägs av sina medlemmar.

– Metsä är ett kooperativ med motsvarande ägarstruktur.

Logiskt nog ligger Metsä Spring fokus därför på att få ut så mycket mervärde av skogsråvaran som möjligt. En annan ledstjärna i investeringsstrategin är att gå in i projekt som försöker av klara pilot- och demonstrationsfasen. Med andra ord idéer som är ”ett slutprojekt från att nå ett framgångsrikt proof-of-concept (både när det gäller teknik och faktisk affär)”.

Ser ni fram emot en leverantör av vedråvara till FineCell?

– Möjligen, det är svårt att veta var det kommer att sluta, säger Niklas.
 

En stig med fyra steg  

Enligt Niklas von Weymarn kan resan från idé till färdig kommersiell produkt beskrivas som en stig med fyra steg.

– Det första steget är labbnivån. Nästa steg är en pilot. Sedan kommer demonstrationsläge och därefter kan man fundera på hur det skulle bli i kommersiell skala.

Vilka av era projekt ligger nu närmast kommersiell tillämpning?

– Vi har två sådana, varav ett är internt. Det externa heter Woodio. Det handlar om att ersätta porslin och keramik med träflis i lavoarer, badkar och toaletter, där 70-80 procent av volymen är träflis.

Grundad 2016 är Woodio en startup som redan lanserat ett sortiment av tvättställ till badrum, till stor del bestående av det träflisbaserade kompositmaterialet. 2019 gick Metsä Spring in som finansiärer i bolaget.

Vid tillverkning av keramik går det åt stora mängder energi och tillverkningen sker i höga temperaturer, framhåller Niklas som tycker att Woodios produkt därför är ett alternativ med låga koldioxidutsläpp.

Materialet ska vara helt vattentätt, bedyrar Woodio, och formas genom gjutning till färdiga slutprodukter. Men blir det inte väldigt lätt?

– Det blir inte så mycket lättare än keramik, vi gör ganska stabila produkter, säger Niklas, som berättar att Woodio har en demoanläggning, nästa steg blir att bygga en fabrik.
 

Tredimensionella förpackningar

Det andra projektet som ligger på upploppet är ett internt projekt, kallat tredimensionella förpackningar.

– När kartong vis ihop är det först en 2D-produkten, men i det här projektet blir det direkt en tredimensionell produkt

Niklas jämför det med att gjuta tennsoldater, en form som man fyller med massamaterial, en tallrik eller motsvarande.

Det handlar om formpressad fiber men till skillnad från svenska PulPac, som gjort sig ett namn på sina torrformade produkter, är Metsä Springs produkt (som kallas Muoto som betyder form på finska) framtagna genom en våt formningsprocess. Användningsområdena är dock desamma - att ersätta engångsprodukter av plast med det fiberbaserade materialet.

Metsä Spring har tillsammans med Valmet startat ett utvecklingsprojekt kring materialet. Efter en framgångsrik förstudie beslutade Metsä Spring och Valmet att inleda en gemensam demonstrationsfas. En demoanläggning byggdes i Äänekoski i anslutning till en av Metsä Groups fabriker. Demofabriken togs i drift i maj 2022 och används nu för att studera hur man kan förfina tekniken.

Det här är ett område som utvecklas snabbt, betonar Niklas.
 

Byggs upp av flera skikt

– Samarbetet med Valmet handlar om en helt ny framställning, som mycket mer effektiv, och där slutprodukten ser mycket bättre ut än vad som finns på marknaden idag

Hurdå?

– En sak som är helt annorlunda är att vi bygger upp produkter av ett antal lager. Idag brukar det bara vara ett lager. Sedan är processen helt automatiserad, vilket gör den mer kostnadseffektivt.

Niklas förklarar att man genom att bygga upp produkten i flera skikt kan använda olika massor, kemisk massa eller en mekanisk-kemisk blandning, för att uppnå olika egenskaper, till exempel en fin, blank yta.