Metsä Group utforskar möjligheten att bygga en textilfiberfabrik i Kemi eller Äänekoski

Metsä Groups fabrik i Äänekoski, Finland. Foto: Metsä Group

Metsä Group, känd för sin produktion av massa, kartong och mjukpapper, överväger nu att utvidga sin verksamhet till att även inkludera textilfibrer till klädindustrin. Sedan 2020 har företaget utvecklat en textilfiber från barrträdsmassa vid sitt testanläggning i finländska Äänekoski.

Denna fiber, kallad Kuura, har redan nått marknaden genom Metsä Groups japanska partner Itochu, som lanserat klädkollektioner gjorda av Kuura-textilfiber.

På grund av den växande efterfrågan på hållbart producerade textilfibrer inom klädindustrin inleder Metsä Group nu en förstudie för att utvärdera möjligheten att bygga en textilfiberfabrik. Fabriken, som skulle producera omkring 100 000 ton textilfiber per år och skapa cirka 250 arbetstillfällen, skulle placeras antingen i Kemi eller Äänekoski, nära företagets befintliga massafabriker.

Kortare transportvägar för massan

Det globala behovet av träbaserad textilfiber uppgår till sju miljoner ton per år. Den traditionella produktionen, baserad på lövträdsmassa och viskoseteknologi, medför dock betydande miljöpåverkan. Metsä Groups nya teknologi siktar på att erbjuda en mer hållbar lösning, med användning av förnybar energi, korta transportvägar för massan, och en transparent produktionskedja ända tillbaka till skogen.

Valet mellan Kemi och Äänekoski som plats för den nya fabriken kommer att avgöras utifrån tillgängligheten av ånga för att avdunsta vatten i tillverkningsprocessen, och hur väl projektet passar med befintliga miljötillstånd. Båda platserna har tillräckligt med utrymme, men det krävs omfattande utrymme för en stor fabrik.

Potentiell start 2027

Förstudien, som beräknas pågå i ett år, kommer att utvärdera projektets genomförbarhet och den nödvändiga investeringen. Om resultatet är positivt och projektet går vidare till detaljplanering och byggande, kan fabriken potentiellt starta sin verksamhet 2027.

Metsä Group är inte ensamma om sina planer i regionen; Infinited Fiber Company överväger också att bygga en återvinningsfiberfabrik i Kemi. Deras projekt, värderat till cirka 400 miljoner euro, har dock drabbats av vissa förseningar jämfört med ursprungliga planer.

Källa: Yle Uutiset