Textilindustrin står inför komplexa utmaningar

Snart är TreeToTextile redo att presentera sin unika biobaserade och resurseffektiva fiber Nyense™ på marknaden. Foto: TreeToTextile

Under tio år har TreeToTextile utvecklat en ny teknik för att producera biobaserade textilfibrer med lågt miljöavtryck, och de senaste åren har företaget investerat 35 miljoner euro i en demonstrationsanläggning för textilfibertillverkning i skånska Nymölla. Vid Pulp & Beyond i Helsingfors är Olli Ylä-Jarkko, CTO på TreeToTextile, på plats för att berätta om företagets nya revolutionerande textilfibrer.

Text: Pierre Eklund

Olli, kan du berätta lite om den resa som ni har gjort de senaste åren?
– TreeToTextile grundades 2014 som ett forskningsprojekt baserat på vår innovatör Lars Stigssons idé att utveckla en mer hållbar process för konstgjorda cellulosafibrer. I samarbete med Research Institutes of Sweden (RISE), och branschledade H&M Group och Inter IKEA Group grundade Lars TreeToTextile. Senare anslöt även Stora Enso.

b
Olli Ylä-Jarkko, CTO på TreeToTextile
Foto: TreeToTextile

– Det gemensamma uppdraget var att med innovativ teknik ta fram en mer hållbar cellulosafiber och säkerställa dess skalbarhet till textilleverantörer och varumärken på global nivå.

Varför är det viktigt för er att deltaga vid Pulp & Beyond 2024?
– Under dessa år har vår teknik utvecklats och snart är vi redo att presentera vår unika biobaserade och resurseffektiva fiber kallad Nyense™ på marknaden. Vi ser fram emot möjligheten att presentera våra lärdomar och upptäckter på konferensen, träffa kollegor i branschen, och dela vår vision om att erbjuda en mer hållbar och resurseffektiv fiber för att bidra till textilindustrins omställning mot nettonoll.

Du har en egen programpunkt den 9 april där du ska föreläsa om ”En ny biobaserad fiber med ansvarsfull resursförvaltning - case TreeToTextile”. Vad ska du lyfta fram under din föreläsning?
– Textilindustrin står inför komplexa utmaningar. Industrin är en bidragande orsak till en betydande del av utsläppen av växthusgaser, markbrist, vattenanvändning och mikroplastföroreningar. Det finns en ökande efterfrågan på mer hållbara och biobaserade lösningar till en överkomlig kostnad, drivet både av kommande lagstiftning och den ökande klimatmedvetenheten.

– TreeToTextile etablerades med hållbarhet i åtanke och har utvecklat en banbrytande teknologi för produktion av fibrer för textil- och nonwovenmarknaden. Vår fiber är baserad på cellulosa och har egenskaperna att ersätta bomull, viskos och polyester både fristående eller i blandningar. Tack vare ansvarsfull resursförvaltning har vår fiber låg klimatpåverkan. I framtiden kommer du att kunna se vår fiber Nyense™ i både kläder och hemtextilapplikationer, såväl som i nonwovens.

b
Sedan 2018 samarbetar Stora Enso med H&M-gruppen och Inter IKEA-gruppen för att industrialisera TreeToTextile. TreeToTextiles nya demonstrationsanläggning för textilfibertillverkning byggs vid Stora Ensos anläggning i skånska Nymölla.
Foto: Stora Enso

Vad är ditt huvudbudskap, vad ska åhörarna ta med sig hem till sina verksamheter?
– Den ökande efterfrågan på mer hållbara lösningar inom textilindustrin är en viktig drivkraft för företag som vårt. Hållbara råvaror är en del av värdekedjan, som tillsammans med en teknikprocess med lågt miljöavtryck bidrar till textilindustrins omställning mot nettonoll. Vår biobaserade och resurseffektiva fiber heter Nyense™ och kommer att finnas tillgänglig på kläd- och hemtextilmarknaden, såväl som i nonwovens.

Hur ser er ambition ut för de närmaste åren?
– Vår ambition i TreeToTextile är att utveckla och kommersialisera vår unika biobaserade och resurseffektiva fiber så snabbt och utbrett som möjligt, med våra ägare H&M Groups och Inter IKEA Groups volymer som hävstångseffekt.

Konferensen pågår i tre dagar, är det något du ser fram emot?
– Det ska bli intressant att lyssna på andra föreläsare och deras erfarenheter och utmaningar från att utveckla nya fibertekniker som möter den ökande efterfrågan på mer hållbara lösningar från lagstiftare och konsumenter.