Triss i guld för Paper Province

Paul Nemes och Gry Lenschow Andersen. Fotograf: Fredrik Karlsson/Solsta Foto

Paper Province meddelar att de för tredje gången i rad nått högsta nivån i EU:s kvalitetscertifiering och kan fortsätta att kalla sig guldkluster.

– Det är en fantastisk prestation att få certifikatet tre gånger i rad. Det visar att vi är i toppklass bland klusterorganisationer i världen, och framför allt att vi ständigt utvecklas, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province, i ett nyhetsbrev.

Enligt Paper Province är man nu den enda organisationen i Sverige med ett aktivt guldcertifikat, och ett av totalt 62 kluster i världen på guldnivå.

Cluster Organisation Management Excellence Label Gold, som är det officiella namnet, är en internationell certifiering som instiftats av Europeiska kommissionen. Att vara guldkluster innebär att uppfylla de högsta kriterierna gällande bland annat klusterutveckling, kvalitet, ledarskap, strategi, synlighet, finansiering och samarbete.

För att kvalificera sig har Paper Province genomgått en utvärdering genomförd av European Secretariat for Cluster Analysis, ESCA, ett nätverk av klusterexperter. I motiveringen framhåller ESCA att Paper Province är en drivkraft för den skogsbaserade bioekonomin – en sektor med stor potential att bidra till en mer hållbar framtid.