Ny ägare tar över Fortums återvinningsanläggning

Sumis produktpalett. Bild: Sumi

Den finländska producentorganisationen Sumi har nyligen förvärvat Fortums planer på att bygga en ny anläggning för plaståtervinning i Riihimäki. Sumi, som främst arbetar med återvinning av förpackningsmaterial, kommer nu att investera 44 miljoner euro för att utveckla och förbättra återvinningskapaciteten vid den befintliga anläggningen.

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Sumi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Ökad kapacitet i Riihimäki

Sumis investering kommer att mer än fördubbla den nuvarande anläggningens kapacitet. Detta markerar ett stort steg för företaget i riktning mot mer hållbar hantering av plastavfall. Den nuvarande anläggningen, som fortsatt kommer att hanteras av Fortum, har inriktats på att omvandla sorterat plastavfall till granulat, en råvara som kan användas för att tillverka nya plastprodukter.

Strategisk utveckling för cirkulär ekonomi

Sumis strategi ligger i linje med Finlands mål att främja en cirkulär ekonomi och minska beroendet av nyproducerade plastmaterial. Genom detta nya projekt stärker Sumi inte bara sin position på marknaden utan bidrar även till landets miljömål.

Projektet förväntas inte bara öka mängden återvunnen plast utan även skapa nya jobbmöjligheter i regionen. Sumi planerar att använda den senaste teknologin för att effektivisera processen och maximera återvinningen av plastmaterial.

Fortums åtagande fortsätter

Trots försäljningen av de ursprungliga planerna kommer Fortum att fortsätta sin verksamhet inom plaståtervinning på anläggningen i Riihimäki. Deras fortsatta engagemang säkerställer att kunskap och teknisk expertis kvarstår, vilket bidrar till en smidig övergång och fortsatt drift av återvinningsverksamheten.

Utmaningar och möjligheter

Medan övergången erbjuder många möjligheter, finns det också utmaningar relaterade till skalning av processer och integration av ny teknik. Sumis ambition är dock tydlig: att skapa en effektiv och hållbar återvinningsprocess som kan tjäna som modell för andra regioner och industrier.

Denna utveckling är ett viktigt led i att stärka Finlands kapacitet inom återvinning och cirkulär ekonomi, och bidrar till en mer hållbar framtid.

Källa: Sumi