Avverkningsanmäld areal ökade i april

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under april 17 256 hektar, vilket var 13 procent mer jämfört med april 2023. Foto: Simon Matthis

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under april ökade med 13 procent jämfört med april 2023. Arealen i ansökan om avverkning i fjällnära skogar i april 2024 minskade med 10 procent jämfört med april 2023.

Skogsstyrelsen påpekar dock att erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete.  

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under april 17 256 hektar, vilket var 13 procent mer jämfört med april 2023. Av arealen avsåg 446 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 494 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i april de föregående fem åren är det en ökning med 9 procent. Jämfört med medelarealen för de föregående tio åren är det en ökning med 5 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i april

I april ökade anmäld och ansökt areal i hela landet, jämfört med april 2023.

  • Norra Norrland – ökning med 379 hektar (+15 procent)
  • Södra Norrland – ökning med 134 hektar (+3 procent)
  • Svealand – ökning med 443 hektar (+9 procent)
  • Götaland – ökning med 1 019 hektar (+26 procent)

Hittills i år har anmälningarna minskat. Till och med april var arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning 67 787 hektar, vilket är en minskning med 15 procent, jämfört med samma period förra året.