Forskningsteam testar skogsgödsel baserat på restflöden från massa- och pappersbruk

Projektet tar vara på restflöden från massa- och pappersbruk.

Ett forskningsteam från Värmland har testat en ny typ av skogsgödsel, baserad på näringsrika restflöden från massa- och pappersbruk. ”Kretsloppet sluts därmed genom att man tar vara på restprodukter och återför näringsämnen till den växande skogen”, skriver Paper Province.

– I vår projektgrupp ingår flera företag, universitet och organisationer, säger Maria Sandberg, docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, till Paper Province. Hon är också forskningsledare för det samverkansprojekt som ligger bakom utvecklingen av en ny typ av gödsel för växande skog, kallat berikat hydrokol.

Maria Sandberg, Karlstads universitet, äsger

– Alla visar stort engagemang, ställer upp och hjälper till och nu har vi tillsammans burit ut 1,3 ton material och spridit det för hand över våra provytor. Allt för att kunna utvärdera effekterna på ett vetenskapligt sätt. Vi fick en fin dag i skogen och vi hade roligt tillsammans trots mygg och tunga hinkar.

Forskningsteamet har tidigare gjort småskaliga experiment och nu för första gången testar man att sprida hydrokolet i form av pellets på en lite större provyta skogsmark. Vid tidigare tester har man gödslat tall- och granplantor i krukor som planerats ut i värmländska skogar, med gott resultat.

– Det har varit en resa. Och det har varit jätteroligt att vara med på den här resan. Det är väldigt kul att kunna återföra våra restströmmar tillbaka till skogen, säger Anki Magnusson, miljöchef Stora Enso Skoghall, i en artikel i NWT.

Samverkansprojektet Skogliga resurser i cirkulära system möjliggörs med finansiering från Energimyndigheten, Vinnova och Formas via det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.