Största investeringen i ett massabruk i Kanada på decennier

Massabruket Saint John i New Brunswick. Foto: Sean McGrath from Quispamsis, NB, Canada/WIkimedia Commons

Massa- och pappersbolaget Irving Pulp & Paper har tillkännagett ett omfattande uppgraderingsprojekt för sitt massabruk i Saint John, New Brunswick, Kanada. Projektet, kallat NextGen, syftar till att öka brukets kapacitet och produktion av grön energi.

Investeringen, värd 1,1 miljarder amerikanska dollar, är enligt Irving Pulp & Paper den största enskilda investeringen i ett kanadensiskt massabruk sedan början av 90-talet.

En av huvudkomponenterna i NextGen är att ersätta den gamla sodapannan från 1970-talet med en ny, vilket kommer att öka produktionen med cirka 66 procent och möjliggöra flera miljöuppgraderingar.

Miljö- och ekonomiska fördelar

Den nya sodapannan kommer att kompletteras med en turbin och en generator, vilket ska bidra till att minska koldioxidutsläppen från New Brunswicks elnät. Projektet kommer även att inkludera teknologiska förbättringar för att återanvända vatten och minska brukets vattenförbrukning, samt avveckling av en oljeeldad panna för att minska brukets koldioxidutsläpp.

Vice President Mark Mosher på Irving Pulp & Paper framhåller vikten av dessa uppgraderingar:

– Dessa uppgraderingar kommer att säkerställa att Saint John's massabruk fortsätter att vara en central del av provinsens leveranskedja för skogsprodukter.

En ny fabrik för träflisproduktion föreslås dessutom i nära anslutning till Saint John.