Mångsidigheten som räddningsplanka

Skogsindustrin i dess vida bemärkelse kan lägga flera feta år bakom sig. Först seglande på ett antal megatrender - som en växande och åldrande befolkning samt en allt rikare medelklass i världen - vilket gynnat framför allt förpacknings- och mjukpappersbranschen som kunde se efterfrågan på sina produkter skjuta i höjden – utan att behöva lyfta ett finger. Den allt större fokusen på hållbarhetsfrågor har spelat skogsindustrin i händerna på samma sätt. Parallellt löpte e-handelsvågen som under decennier bara växt sig starkare och starkare. En utveckling som visserligen lett till överkonsumtion av förpackningsmaterial, men samtidigt gett rejält klirr i kassan hos förpackningsjättarna.

Så kom pandemin och e-handelsvågen växte till en formlig tsunami. Därtill fick engångsförpackningar ett rejält uppsving, liksom annat engångsmaterial i medicinska tillämpningar.

Samtidigt snurrade hjulen för fullt för världens alla mjukpappersmaskiner för att tillgodose en till synes omättlig efterfrågan. Andra kunde tälja guld genom att ställa om maskiner till produktion av munskydd och ansiktsmasker.

Men så kom Ukrainakriget och ekonomiska, logistiska och inte minst energirelaterade problem samlades på hög. Men fjolåret blev inget stålbad för massa- och pappersindustrin, som det blev för så många andra tillverkande industrier. Massa- och pappersindustrin kan nog tacka sin mångsidighet för det, vilken många gånger fungerat som räddningsplanka. Typiskt för många massa- och pappersjättar är att de står på många ben – och ett av dem råkar vara just energiproduktion. Så medan exempelvis flera aluminiumsmältverk helt enkelt fick lägga ned verksamheten på grund av de skyhöga energipriserna, kunde de förstnämnda förlita sig på egen energiproduktion.  För många av massabruk – inte bara i Sverige utan i hela världen - blev 2022 ett rekordstarkt år, i första hand genom att man kunde fortsätta ta ut höga priser på papper och massa utan att digna under saltade energifakturor. Hur 2023 blir är naturligtvis svårt att sia något om, men mycket tyder på att det blir ett magrare år än på länge. ”Det är glädjande att 2022 bjöd på rekord, men samtidigt varar ingenting för evigt”, som Daniel Eriksson, marknadsanalytiker för papper och massa på Skogsindustrierna, uttryckte det i samband med organisationens marknadsrapport presenterades.

Det låter illavarslande. Kommer de enorma investeringarna på senare år, inte minst i ökad kartongproduktion, resultera i överkapacitet? Har industrin tagit sig vatten över huvudet? En av hemligheterna till att skogsindustrin visat sig vara så resilient och framgångsrik tror jag ligger i att man inte renodlat sin verksamhet, inte lagt alla ägg i samma korg. Räddningen när lågkonjunkturen knackar på dörren och e-handelstrenden sviktar och inte längre fungerar som stötfångare, kan då visa sig vara en annan sidoström:  textilfiber från återvunna fibrer. Något fler och fler företag i branschen fokuserar på.  Just återvinningsaspekten är en viktig detalj här. Skogsindustrins traditionella argumentation om att den står för det fossilfria alternativet, biter inte längre. Beslutsfattare på EU- och nationell nivå lystrar nu till andra locktoner, den om den cirkulära ekonomin, som nu också helst ska vara frugal. Fossilfrihet kombinerat med både sparsamhet och återvinningsbarhet.

I det här numret av Nordisk Papper & Massa fokuserar vi bland annat på SCA:s miljardinvestering i en ny kraftlinermaskin i Obbola, som blir världens största. Kraftlinermaskinen, som nyligen körde igång, stod färdig ett helt kvartal före tidplan, detta trots pandemi, krig och logistikstörningar.

Trevlig läsning!

Simon Matthis