Stora Ensos nya produktionslinje för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk är nu igång

Foto: Stora Enso

Stora Ensos investering i en ny produktionslinje för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk i Värmland är nu igång med kommersiella leveranser till kunder.

Produktionskapaciteten är 100 000 m3 per år korslimmat trä, vilket motsvarar material till cirka 4500 normalstora lägenheter. Investeringen innebär 60 nya jobb vid Gruvöns sågverk, som idag har 110 medarbetare.

– 60 nya jobb i Grums motsvarar cirka 6000 nya jobb i Stockholm. Hittills har ett trettiotal av de nya medarbetarna börjat hos oss. Nu pågår rekrytering pågår av ytterligare medarbetare, säger Joakim Sveder, nytillträdd platschef på Gruvöns sågverk sedan 1 mars. Han har tidigare haft chefsjobb inom OLW och Stora Ensos kartongbruk i Skoghall.

– Det har varit ett relativt snabbt investeringsprojekt, som flutit på helt enligt plan. Från det att investeringsbeslutet på en halv miljard kronor fattades i juli 2017 så har vi på cirka 1,5 år nu en helt ny produktionslinje för korslimmat trä i drift som producerar kommersiella leveranser till kunder. Detta är dessutom en av världens största och mest moderna produktionslinjer för korslimmat trä, berättar Maja Bergström, projektledare.

CLT-produkterna från Gruvöns sågverk kommer framförallt att säljas i Norden och Storbritannien. Gran är det trädslag som används och CLT-elementen är 16 meter långa, 3,5 meter höga och kan vara upp till 0,4 meter tjocka.