OptiGroup slutför försäljningen av sin tyska verksamhet inom pappersdistribution

Foto: OptiGroup

OptiGroup meddelar att de nyligen slutfört försäljningen av sin tyska verksamhet för pappersdistribution, Papyrus Deutschland GmbH & Co. KG, till Investimentos, Participações e Gestão, S.A. (Inapa), som avser att kombinera verksamheten med sitt tyska dotterbolag, Papier Union GmbH. Transaktionen ligger i linje med OptiGroups strategi att diversifiera mot områden med högre tillväxt. Datumet för transaktionen är den 31 juli 2019.

OptiGroups vd och koncernchef, Sören Gaardboe, säger i ett pressmeddelande:

– Försäljningen av vår tyska pappersdistributionsverksamhet är ett ytterligare konkret steg i OptiGroups strategi att stärka och proaktivt utveckla affärsportföljen. Under de senaste åren har vi gjort ett flertal strategiska förvärv inom personlig skyddsutrustning, städ & hygien och packprodukter. Det frigjorda kapitalet från försäljningen kommer att användas till att vidareutveckla vår bolagsportfölj och accelerera vår omvandlingsresa mot sektorer med högre tillväxt.

Affärsområdeschef Printing & Creative Solutions, Niklas Järbur kommenterar:

– Marknaden för pappersdistribution i Tyskland har under de senaste åren varit under stor press. Därför är det nödvändigt för traditionella pappersgrossister att omstrukturera och stärka sin plattform och kunderbjudande för att kunna konkurrera framgångsrikt. Vi är övertygade om att kombinationen av Papier Union och Papyrus Deutschland kommer att skapa en starkare plattform för kunder, leverantörer och anställda. Våra övriga Papyrus-bolag utanför Tyskland påverkas inte av denna transaktion. Papyrus kommer även fortsättningsvis att vara en ledande pappersdistributör till tryckindustrin med en stark marknadsposition i Benelux, Norden, Schweiz och Östeuropa.