Hållbara förpackningar skapas med smart design

Foto: Sveaskog

Det är inte bara materialets egenskaper som avgör hur miljövänlig förpackningen är utan även designen påverkar. Lube Belokozovski, innovation manager på Smurfit Kappa, säger i ett pressmeddelande från Sveaskog:

– Förpackningar behövs, men det ska vara rätt förpackning till rätt ändamål. En verkligt smart förpackning är en som är optimerad för hela värdekedjan, som är tillverkad av hållbara material och som minskar såväl koldioxidutsläpp som transportbehov. Bra design kan också minska mängden råmaterial som behövs, samtidigt som man inte får göra för svaga kartonger som rasar och bidrar till svinn och förstörda produkter, för då uppstår negativ miljöpåverkan där i stället.

– Man får heller inte glömma att för att få en mer hållbar användning av förpackningar är det lika viktigt att påverka beteenden, både hos företag och framförallt hos konsumenter. Hur och vad vi konsumerar och var vi sen gör av förpackningarna har en jättestor påverkan på miljön, tillägger Lube Belokozovski.