24 miljoner för ökad miljökompetens i skogen

Foto: Skogsstyrelsen

Det finns nu 24 miljoner kronor att ansöka om hos Skogsstyrelsen för de organisationer eller företag som vill öka kompetensen och lära sig mer om miljöarbete i skogen. Pengarna kan användas till kompetensutveckling och samarbete i frågor som till exempel klimatpåverkan, viltbetesskador och markskador.

– Ska vi öka produktionen i skogen och samtidigt blir bättre på miljöhänsyn, krävs mer kunskap men också samarbete för att få effekter. I det arbetet kan det här stödet fungera som en viktig ekonomisk injektion, säger Carina Berggren, stödansvarig på Skogsstyrelsen.

Inom stödet kompetensutveckling finns 7,5 miljoner att söka för den som vill anordna kurser, studieresor eller workshops. Ytterligare 4,2 miljoner finns att söka för att anordna informationsinsatser.

Samtidigt finns 12 miljoner kronor att ansöka om inom stödet samarbete inom miljö. Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka det här stödet.