Sveriges Allmänningsskogars Förbund ny medlem i PEFC

Svenska PEFC:s styrelse har beslutat att anta Sveriges Allmänningsskogars Förbund som ny medlem. Nu består Svenska PEFC av 34 medlemmar inom skogsbruk, förädlingsindustri och andra skogliga intressen som aktivt är med och stödjer utvecklingen av ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk.

 

Sveriges Allmänningsskogars Förbund är en sammanslutning av 20 allmännings- och besparingsskogar i Norrbotten, Västerbotten och Dalarna.

 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) verkar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn till miljö, ekonomi och sociala aspekter. PEFC-certifieringen i Sverige omfattar 15,9 miljoner hektar, 3400 entreprenörer och fler än 47 000 anslutna fastigheter.