Massa kan ersätta papper i Ortviken

Foto: Bergslagsbild

SCA överväger en nedläggning av en pappersmaskin i Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. Det är den vikande efterfrågan på tidnings- och magasinpapper som ligger bakom beslutet.

Samtidigt kan SCA tänka sig att öka massaproduktionen i samma fabrik och utreder möjligheten att bygga en CTMP-linje med en kapacitet på 300 000 årston massa.

Ortviken är numera SCA:s enda tidningspappersbruk sedan man lade ner ett tidningspappersbruk i England förra året. Ortviken producerar tidningspapper på tre maskiner.