Kraftigt försämrat resultat för Setra

Foto: Setra

Det går trögt för Setra. Rörelseresultatet för året tre första månader är kraftigt sämre än samma period förra året. Lägre försäljningspriser, högre timmerpriser och lägre produktionsvolym är orsakerna. Det skriver Land Skogsbruk.

 

Setra redovisar för perioden januari-september 2019 ett rörelseresultat på 95 miljoner kronor. Det ska jämföras med ett rörelseresultat på 287 miljoner för samma period förra året.

Ser man enbart till tredje kvartalet blev rörelseresultatet -22 miljoner. Det är 76 miljoner sämre än tredje kvartalet ifjol när rörelseresultatet stannade på 54 miljoner kronor.

 

- Resultatförsämringen är främst hänförlig till lägre försäljningspriser i kombination med högre timmerpriser samt lägre produktionsvolym, säger Anders Nordmark, t f VD för Setra i ett pressmeddelande.

 

Marknadsförhållanden har blivit allt mer utmanande sedan slutet av 2018, enligt Setra. Det är den goda timmertillgången på lågkvalitativt grantimmer, både i Skandinavien och centrala Europa till följd av granbarkborreangrepp som, i kombination med svagare tillväxttakt, sätter press på priserna på trävarumarknaden.