Mindre aktivitet trots avverkning i granbarkborreskadad skog

Foto: Skogsstyrelsen

Den anmälda arealen i avverkningsanmälningar fortsatte minska i oktober jämfört med 2018 – i Södra Norrland och Götaland med drygt 30 procent. Förklaringen för Södra Norrland ligger i de stora arealer som anmäldes i fjol efter de omfattande skogsbränderna, men även sänkta virkespriser kan ha påverkat i Götalan, enligt Skogsstyrelsen. I Svealand är aktiviteten fortsatt hög bland skogsägarna.

 

Den totala anmälda arealen i oktober uppgick till 28 166 hektar för hela landet, vilket är 21 procent lägre än för samma månad 2018 och strax under medeltalet för perioden 2007-2019.

 

Hittills i år har 230 636 hektar anmälts för avverkning. Nedgången i anmäld areal sedan september gör att årstakten minskar något (2 procent) jämfört med de tio första månaderna 2018

 

Anmäld areal minskar i hela landet utom i Svealand.