Värmland i unikt samarbete med Kanada för att stärka bioekonomin

Foto: Paper Province

I slutet av oktober besökte Paper Province Kanada tillsammans med flera nyckelaktörer i Värmland, för att ta ett första kliv mot ett unikt samarbete. Genom kunskapsutbyte och samverkan kring skoglig bioekonomi är målet att stärkas globalt.

 

Kanada är det enda landet som exporterar mer papper, massa och sågade trävaror än Sverige. De är också starka inom innovation och forskning. Den svenska marknaden är dock mer mogen för nya skogsprodukter och vassare på skogsproduktion, enligt Paper Province.  

 

Paper Province reste tillsammans med RISE, Region Värmland, Sting Bioeconomy, Business Värmland, Karlstads universitet och Näringslivssamverkan i Kristinehamn, till Kanada för att skapa kontakt med två av deras främsta provinser inom skoglig bioekonomi – Ontario och Quebec.

 

– Det finns väldigt mycket vilja och behov av att hjälpa varandra. Jag upplever inte att det finns någon rädsla för att dela med sig av kunskap. Det var öppet mellan oss och det känns som att möjligheterna är stora, säger Per Tomani från RISE som initierade resan.

 

Det veckolånga besöket startade i Thunder Bay. Där gjordes bland annat ett besök till det lokala universitetet, Lakehead University, som är jämförbart med Karlstads universitet.

”Faktum är att hela regionen påminner mycket om Värmland – klimatet är det samma, miljön med skog och sjö, skogsindustrin och antalet invånare.

En viktig skillnad är dock att i vår region finns Paper Province som knyter ihop och stärker branschen. Detta är en önskan som finns även i Thunder Bay, som har byggt upp en innovationsplattform för skogsbaserad bioekonomi, CRIBIQ”, skriver Paper Province.

Kanadaresan avslutades i Montreal, hos CRIBIQ som är i uppstartsfasen av att bygga ett nätverk. Här ordnades en workshop utifrån nätverksbyggande och ekosystem för bioekonomi.

 

– Det var en bra resa. Jag tycker att bredden var det häftigaste. Att vi lyckats samla så många nyckelaktörer från båda regionerna som är unika i sitt arbete med skoglig bioekonomi, säger Paul Nemes, vice vd, Paper Province.