Stora Enso överväger nedskärningar i finskt kraftlinerbruk

Foto: Stora Enso

Stora Enso kan säga upp upptill 55 medarbetare vid sitt kraftlinerbruk Varkaus i Finland. Företaget har meddelat att förhandlingar med arbetstagarrepresentanter kommer att inledas snart.

 Samtidigt kommer underhållsoperatören Efora på samma fabrik förhandla om att minska antalet tjänster med 15. Efora är ett helägt dotterbolag till Stora Enso.

Varkaus producerar kraftliner med en kapacitet på 390 000 tpy samt massa med en kapacitet på 310 000 tpy. Anläggningen har tidigare producerat finpapper men konverterades till produktion av förpackningspapper 2015.

Källa: Euwid