Prognos: Starkt ökad export av förpackningspapper till Mellanöstern

Foto: Richard Wheeler/Wikimedia Commons

Länderna i Mellanöstern och Nordafrika regionen (MENA) kommer att se en våg av importerat förpackningspapper från Europa under 2020, enligt en färsk studie från Fastmarkets RISI. Europeiska producenter har historiskt sett ökat exporten till regionen under perioder med svag efterfrågan i Europa.

Enligt prognosen kommer bland annat importen av återvunnen linerboard stiga med 25 procent 2020 jämfört med 2019. Under liknande perioder av svag efterfrågan i Europa har importen av det materialet stigit med upptill 76 procent jämfört med föregående år.

– Sammantaget är nationerna i Mellanöstern och Nordafrika en ljuspunkt när det gäller tillväxt av förpackningspapper jämfört med de globala medelvärdena. Under det senaste decenniet ökade MENA:s totala efterfrågan på förpackningspapper med 3,8 procent om året i snitt, då kapaciteten ökade med 4,9 procent, säger Abdulla Zaid, huvudförfattare till den nya studien på Fastmarkets Risi.

International Paper (IP), Mondi och Tetra Pak har de senaste åren ökat investeringarna i produktionskapacitet i MENA. Importens andel av den totala efterfrågan i MENA har i och med det stadigt minskat,  från 61,4 procent 2008 till 51,5 procent 2018.

– De demografiska trenderna pekar på pågående ökningar av wellpapp- och kartongförbrukning. IP: s senaste köp av en wellpappfabrik i Marocko visar till exempel att branschen tror på framtida efterfrågetillväxt från MENA-regionen, säger Zaid.