Nytt kompetenscentrum: Digital Cellulose Center

Vinnova har nyligen beslutat att satsa på åtta nya kompetenscentrum, varav en av dem är Digital Cellulose Center (DCC).

 

RISE Acreo, LiU, RISE Bioeconomy och KTH tillsammans med 10 företag kommer i DCC att bedriva forskning inom ett framtidsområde som ses som viktigt för Sveriges konkurrenskraft.

Syftet med Digital Cellulose Center är att göra cellulosabaserade produkter till en integrerad del av det digitala samhället.

Forskningen inom Digital Cellulose Center ska fokusera på området digital cellulosa, där cellulosa kombineras med elektroaktiva material som möjliggör elektriskt aktiva cellulosaprodukter som kan kommunicera med den digitala världen och som samtidigt är miljömässigt hållbara. Detta skulle till exempel kunna innebära helt nya typer av aktiva förpackningar som kan känna av sin omgivning och ändra sina egenskaper, eller pappersrullar som kan lagra elenergi från solceller och vindkraftverk.

– Digital Cellulose Center är ett väldigt spännande projekt och vi kommer genom det fortsätta driva utvecklingen av pappersindustrin mot nya möjligheter. Vi ser stor potential i de innovativa lösningar, inom exempelvis förpackningslogistik, förnyelsebara material samt energilagring, som kan komma ur denna forskningsmiljö, säger Anna Jonhed, ordförande i styrelsen för Digital Cellulose Center.

DCC har beviljats totalt 36 miljoner kronor från VINNOVA till och med år 2022 då en utvärdering kommer att ske, därefter kan centrumet beviljas finansiering i ytterligare 5 år.