Expansion Obbola i startblocken

Flygbild över pappersbruket i Obbola utanför Umeå. Fabriken utökar kraftlinerkapaciteten med nästan det dubbla i och med expansionsprojektet. Foto: Bergslagsbild
Per Strand, projektdirektör för Expansion Obbola på SCA. Foto: Per-Anders Sjöquist

Megainvesteringen i massabruket i SCA Östrand hade knappt hunnit ”kallna” förrän SCA meddelade nästa miljardsatsning – expansionen av massa- och pappersbruket Obbola som budgeterats till 7,5 miljarder kronor. Närheten i tiden mellan projekten gör att SCA i hög grad kan utnyttja den kompetens och erfarenhet som byggts upp i det tidigare projektet och ungefär hälften av projektledarna för Expansion Obbola, som är det nya projektets arbetsnamn, kommer därifrån.

Det största enskilda projektet i investeringen görs i en ny pappersmaskin. Med den kommer man att öka produktionen av kraftliner från 450 000 ton till 725 000 ton årligen. Enligt tidplanen ska den nya pappersmaskinen gå i drift under första kvartalet 2023.

Bakgrunden

Det är den ökade globala efterfrågan på wellpapp som är bakgrunden till investeringsbeslutet. Att det finns en stor marknad för kraftliner-produkterna råder inga tveksamheter om, enligt Per Strand, projektdirektör för Expansion Obbola. Det är den växande e-handeln som driver efterfrågan.

– De flesta som beställer hem varor från internet inser lätt att det blivit mer wellpappförpackningar.

Kraftliner är det släta ytskiktet i wellpapp. I Obbola tillverkas idag Kraftliner och Eurokraft i ytviktsområdet 100–200 gram/kvadratmeter. För Eurokraftproduktionen används också returfiber (70 procent) och som en del av projektet byggs också en helt ny returfiberlinje. Efterfrågan på Eurokraft respektive Kraftliner kommer att styra hur mycket returmassa som kommer att behövas.

Investeringsbeslutet

Det var i början av september i år som SCA offentliggjorde investeringsbeslutet i Obbola. Då gick SCA också ut med det kaxiga beskedet att man räknar med att investeringen kommer att vara lönsam redan under första året i drift, då den görs inom ett växande segment och med nuvarande pappersmaskin i drift under hela projekttiden.

I skrivande stund är projektledningen fulltalig.

 – Vi är ett trettiotal i projektledningen och totalt sett ett åttiotal i hela projektorganisationen som arbetar heltid i projektet, berättar Per Strand.

 På frågan om de hämtat någon lärdom från jätteinvesteringen i Östrand svarar Per Strand:

–  Ja, absolut. Halva projektledningen kommer från det projektet, men vi har också haft flera stora projekt här i Obbola och de projektledarna är också med. Så vi har väldigt rutinerade projektledare.

Förberedelsearbeten

I likhet med expansionsprojektet i Östrand genomförs Expansion Obbola som nämnts under pågående drift, vilket innebär stora utmaningar för logistiken då det blir trångt på arbetsplatsen med omkring 600 externa entreprenörer under flera år förutom den ordinarie personalen. Plus alla leveranser till och från fabriken.

För att underlätta transporter till och från arbetsområdet och inte störa de närboende i det lilla samhället Obbola har man byggt en ny, tvåfilig väg, inne på fabriksområdet.

– Den nya vägen är i princip klar och kommer att asfalteras till sommaren, säger Per Strand som tillägger att de inte kommer inte att köra på allmän väg utom då det är nödvändigt.

Kompletterande parkeringsplatser, byggbodar och allt annat som hör till ett stort byggprojekt - som framdragning av IT- vatten- och elledningar - är redan på plats.

– Nu håller vi på med detaljprojektering och byggentreprenören Peab håller på att etablera sig.

De fem delprojekten

Expansion Obbola är grupperat i fem delprojekt, vilka är:

- ny mesaugn

- utbyggnad av avloppsvattenreningen

- ombyggnad och utbyggnad av sodapannan

- ny returfiberlinje

- rörledningar och rörbryggor

Uppstarten av de olika delprojekten sker successivt och spänner över flera år, från 2020 till 2023. Sist körs den nya pappersmaskinen, PM2, igång år 2023. Den ersätter den befintliga PM1 efter lång och trogen tjänst, i drift sedan 1975.

– Den gamla maskinen kör vi in i kaklet och ställer av när den nya kör igång. Det är teknik från 1975 som vi byter ut mot 2020 års teknik, säger Per Strand för att framhålla vilket tekniksprång den nya pappersmaskinen innebär.

PM2 kommer dock ha samma bredd som den befintliga, 10,2 meter, och tillverka liner i samma ytviktsområde. Men maskinhastigheten är högre för att klara högre kapacitet - 1400 meter per minut i stället för dagens 900.

Papermaking 4.0

Voith är maskinleverantör och maskinen är fullmatad med digitala lösningar, som bygger på Voiths koncept Papermaking 4.0.

– Vi går all in när det gäller digitala lösningar. Det finns inga referensmaskiner i drift som är så digitaliserade som vår maskin kommer att vara, hävdar Per Strand.

Pappersmaskinen kommer att levereras i ”lagom stora förmonterade delar”, men Per Strand vet ännu inte om den kommer att skeppas sjö- eller landvägen.

PM2 kommer delvis placeras på parkeringens plats.

 – Det blir en ny maskinhall som tar ny yta i anspråk, 300 meter lång 35 meter bred.

Den gamla maskinhallen kommer att utnyttjas för den nya returfiberlinjen.

– Den ersätter en ganska ålderstigen linje, byggd 1975.

Välinvesterat bruk

Sodapannan är det delprojekt som ska vara klart först, med uppstartsdatum satt 2021. Samma år ska den nya fiberlinjen köra igång och året därefter tas den nya mesaugnen i drift.

Obbola är ett minst sagt välinvesterat bruk – sodapannan är till exempel bara 13 år gammal. Den kommer nu att uppgraderas för att klara kapacitetsökningen.

Per Strand framhåller att de tidigare sjösatt flera stora projekt i Obbola. Till exempel en ny indunstningslinje från 2009, ny grönlutsberedning 2011 och ny vitlutsberedning 2013.

– En flaskhals har varit mesaugnen som inte lever upp till miljökraven.

Nya mesugnen

Den nya mesaugn kommer att eldas med träpulver i stället för eldningsolja. Då minskar miljöbelastningen avsevärt med mindre koldioxidutsläpp. En annan miljöinvestering görs i vattenreningen.

– Vi bygger ut vattenreningen för att bibehålla låga utsläpp till vatten. Då bygger vi till ett reningssteg och en ny sedimenteringsbassäng.

För att knyta ihop de olika delarna byggs ledningar för ånga, vatten, fiber, med mera. Även under mark. Det är ett så omfattande arbete att det fått bli ett eget delprojekt.

 

Expansion Obbola. De fem delprojekten:

- ny mesaugn

- utbyggnad av avloppsvattenreningen

- ombyggnad och utbyggnad av sodapannan

- ny returfiberlinje

- rörledningar och rörbryggor

 

Korta fakta

SCA Obbola

SCA Obbola utanför Umeå tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber.

Från början tillverkades enbart sulfatmassa och 1975 invigdes världens bredaste pappersmaskin.

Med investeringen i Obbola ökar produktionen från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen

Bruket har 300 anställda.

 

Text: Simon Matthis