Acosenses analysinstrument på export till brittiskt kartongbruk

Foto: Acosense

Ett kartongbruk i Storbritannien har valt svenska Acosenses instrument för analys av bestrykningssmet.

Genom att kontinuerligt ha koll på bestrykningssmetens egenskaper kan man säkerställa högsta kvalitet på sin Folding Boxboard-kartong och även snabba på eventuella felsökningar vid avbrott eller problem vid bestrykningen, enligt Acosense.

Kunden, var identitet inte röjts, kommer till att börja med hyra ett instrument under en utvärderingsperiod, med det uttalade syftet att komplettera med fler instrument på samtliga bestrykningssteg - om utvärderingen faller väl ut.

– Fler och fler tillverkare av bestruken kartong får upp ögonen för tekniken och vårt mål är att våra instrument skall bli en självklarhet hos kartongbruken, säger Karl Nilsson, VD på Acosense.

Installation kommer ske under våren och då affären initialt sker i form av en hyra kommer den ha en mindre omsättningspåverkan.

Acosense använder sig av en teknik som kallas aktiv akustisk spektroskopi och som går ut på att en akustisk signal skickas in i den processvätska som ska analyseras. Förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som helhet.