Prisrekord på skogsmark i Sverige

Foto: LRF Konsult

Enligt LRF konsult har priset på skogsmark under 2019 stigit till ytterligare rekordnivå, återigen starkt drivet av södra Sverige.

LRF Konsults statistik visar att genomsnittspriset för skogsmark i Sverige ökat till 449 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en uppgång med 1,4 procent jämfört med 2018.

- Det innebär att vi uppmätt det högsta genomsnittspriset sedan vi började sammanställa statistik 1995 säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

Prisuppgången är starkt driven av södra Sveriges uppgång trots lägre virkespriser, kraftiga barkborreangrepp och rapporter om sämre konjunkturutsikter.

Men det är stora skillnader mellan södra och norra Sverige.

De senaste årens stora prisuppgång i södra Sverige har gjort att skillnaden mellan priset för skogsmark i södra respektive norra Sverige aldrig varit så stor. Beräknat på genomsnittspriser får den som har 3 Mkr att investera hela 104 hektar skog i norra Sverige medan den som köper skog i södra Sverige får 27 hektar skogsmark.

I stora delar av mellersta Sverige är prisbilden i det närmaste densamma jämfört med 2018. Däremot har priset sjunkit hela 7,6 procent i Dalarna och Gävleborg.