Acosense och Arauco i samarbete kring kontinuerliga kokare

Foto: Arauco

Svenska Acosense kommer tillsammans med den chilenska skogskoncernen Araucos bruk Nueva Aldea utveckla en metod som, likt det projekt som genomförts kring driften av sodapannor, effektiviserar kontinuerliga kokare genom att applicera Acosense teknologi och dataanalys.

Kontinuerlig kokning är en process där träflis ”kokas” till massa. I processen ingår förutom impregnerad träflis bland annat vitlut, avdragslut och svartlut och man styr även tryck och värme under processen. Acosense hårdvara kommer användas både för analys av kritiska egenskaper hos de ingående vätskorna och för djupare analys, bland annat maskininlärning, av den data som kontinuerligt genereras.

Samarbetet är en del av det H2020-projekt som pågår under 2020 och 2021 och installationen görs under mars månad.

– Att samarbeta med Arauco och därmed stärka vår position i Sydamerika är självfallet mycket värdefullt. Samtidigt har projektet en enorm potential att öka effektiviteten i framställningen av massa vilket har många positiva effekter, både för kunder och för miljön, säger Karl Nilsson, VD på Acosense.

Projektet har fått stöd från EU:s Horizon 2020-program.