Gävle hamn bygger automatiskt papperslager

Bild: Gävle Hamn AB

Gävle hamn bygger ett automatiserat höglager för hantering av pappersrullar. I byggnaden, som har en yta på 12 000 kvadratmeter och är 25 meter hög, ska pappersrullar från pappersbruk lagras i väntan på att packas i containrar som sedan lastas på fartyg i Gävle hamns nya containerterminal.

Lagret byggs i direkt anslutning till Gävle hamns nya containerterminal. Enligt Gävle hamn är det mer transporteffektivt att lagra i hamnen jämfört med att köra tomma containers till pappersbruken.

När höglagret står färdigt i augusti i år kommer pappersrullarna att anlända på ett järnvägsspår som går in i en mottagningshall.