Ny ingrediens i elbilsbatterier – lignin

Bild: Stora Enso

Stora Enso arbetar just nu på att ta fram bilbatterier innehållande den förnyelsebara träråvaran lignin.

Genom att byta ut syntetisk grafit, ett icke förnyelsebart material som ofta används i batterier, mot lignin kan stora förbättringar göras för miljön.

En pilotanläggning i Finland uppförs nu för det ändamålet.

– Pilotanläggningen byggs så att vi kan vidareutveckla utnyttjandet av torkat lignin, som separeras från biomassa. Vi strävar efter att ersätta fossilbaserade, sällsynta och dyra material med förnybara alternativ, säger Lauri Lehtonen, chef för innovation, Stora Enso division Biomaterials, i ett pressmeddelande.

Anläggningen beräknas stå klar i början av 2021.

Lignin är naturens näst vanligaste makromolekyl efter cellulosa. Upp till en tredjedel av ett träd kan bestå av lignin.