De globala massamarknaderna relativt stabila under andra kvartalet

De globala massamarknaderna har varit relativt stabila i år, enligt Wood Resources Internationals (WRI) senaste rapport om den globala skogsindustrins resultat.

Råvarukostnaderna sjönk för de flesta massatillverkare i världen under andra kvartalet, vilket minskade WRI: s två fiberprisindex för femte kvartalet i rad. Lövmassaprisindexet Hardwood Fiber Price Index (HFPI) sjönk till sin lägsta nivå sedan 2004.

Världens två största köpare av träflis, Kina och Japan, minskade sin import av flis drastiskt under andra kvartalet 2020, till följd av minskad massa- och papperskonsumtion i de två länderna till följd av Covid-19-pandemin.

Priserna på lövvedsmassa (HBSK) har varit praktiskt taget oförändrade under COVID-19-pandemin trots kortvarig ökning av efterfrågan på mjukpapper och andra pappershygienprodukter.

Priserna på barrmassa (NBSK) har minskat något i år från början av 2020, då det stod på den lägsta nivån på tre år.