Prognos: dystrare tider väntar massaproducenter i Norden

Foto: Simon Matthis

Nedläggningen av tryckpapperskapacitet kommer att leda till en obalans på vedmarknaden, spår Danske Bank i en färsk prognos. Medan marknaden för trävaror går som tåget ser det mer dystert ut för massamarknaden.

Listpriset på långfibrig sulfatmassa ligger nu på $840/t, en nedgång med cirka $15, 1,9%, sedan den senaste pristoppen i slutet av maj. Mätt i svenska kronor är fallet större än så, då kronan samtidigt stärkts mot dollarn med 7,1%. Den svaga prisutvecklingen förklaras enligt banken av skyhöga globala producentlagernivåerna. I slutet av juli låg lagren på 46 dagars leveranser vilket är den högsta nivån någonsin för långfibrig sulfatmassa. Orsaken är den svagare efterfrågan från pappersproducenterna men även att de flesta massaproducenter flyttat sina planerade underhållsstopp till hösten (vanligtvis ligger kanske hälften på våren) vilket säkert förklarar en del av lagerökningen.

Leveranserna av långfibrig sulfatmassa minskade med 15,7% i juli jämfört med juli förra året. Läget ser ganska mörkt ut för tillfället.

En ljuspunkt är dock den starkare efterfrågan i Kina.  Där har NBSK-terminerna på Shanghai-börsen rusat under slutet av augusti och är nu på nivåer som inte setts sedan januari 2020. Men med så höga producentlager lär det dröja innan massaproducenterna i Norden kan öka sina priser, enligt Danske Bank.