Valmet får stororder för  SCA Ortvikens bruk

Foto: Valmet

Valmet ska levererar en ny flingtorknings- och balningslinje samt en ombyggnad av den befintliga produktionslinjen för termomekanisk massa (TMP) vid SCAs pappersbruk i Ortviken, till en kemitermomekanisk linje för avsalumassa med en kapacitet på 300 000 ton per år. Leverans och installation av utrustningen kommer att ske under 2022 och uppstart av CTMP-produktionen planeras i början av 2023.

Ordervärdet har inte offentliggjorts, men enligt ett pressmeddelande från Valmet värderas en order av denna storlek och omfattning vanligtvis till 40-50 miljoner euro.  

– Både SCA och Valmet har en lång industriell historia och vi samarbetade redan på 1930-talet när SCAs Östrand-fabrik byggdes i Sundsvall. Våra företag har båda ett starkt fokus på mer hållbar utveckling samt säkerhet och kvalitet. Vi är stolta över att vara den utvalda partnern när SCA nu tar nästa steg framåt, säger Rickard Andersson, Vice President, Fiber Processing Business Unit, Pulp and Energy, Valmet.

Flingtorkningslinjen innefattar två högkonsistens TwinRoll-pressar för avvattning, plattpressar för balformering och en balningslinje med en emballagepåläggare som använder papper som emballage. Dessutom ingår två identiska flingtorkar, utvecklade med fokus på energieffektivitet, samt konstruktion, installation, utbildning, uppstart och idrifttagning.

Valmet och SCA har tillsammans utvecklat ett koncept för att producera CTMP till bästa möjliga driftskostnad med en kombination av befintlig och ny utrustning. Den unika flisbehandlingsmetoden, en del av HT-CTMP-linjen som för närvarande används vid SCA Östrand, kommer också att användas i den ombyggda linjen vid Ortviken.