Förpackningskoncern satsar på AR-lösningar

Foto: XMReality AB

Esko, ett globalt förpackningsföretag med huvudkontor i Gent, Belgien, har lagt en order på svenska XMReality Remote Guidance för en period av minst två år.

Det primära användningsområdet är att guida kunder och interna fälttekniker för service av avancerade förpackningsmaskiner och tryckpressar. Ordern lades efter ett lyckat pilotprojekt där Esko utvärderade användningsområden för Remote Guidance samt dess fördelar.

Svenska XMReality AB utvecklar lösningar för kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR).

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe.

– I Eskos pilotprojekt var förbättringen av servicemätvärden så bra att det var ett enkelt beslut för företaget att fortskrida till en operationell fas med en uppenbart bra avkastning på investeringen. Eskos pilot har varit en av de bästa vi har sett med tydligt fastställda användningsområden och tillhörande mätvärden med snabb och högkvalitativ utvärdering, säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality, i ett pressmeddelande.