Majoriteten av forskare bakom upprop saknar fackkunskap  

500 forskare som skrivit under ett upprop där EU och USA uppmanas att sluta ge stöd till biobränslen från skogen har fått stor medial uppmärksamhet, bland annat i Dagens Nyheter.

Nu visar en granskning av tidningen Bioenergi nu att av de 44 forskare i Sverige som skrivit under uppropet saknar nio av tio expertis i ämnet för uppropet, kolbalans och klimateffekter från användning av biobränslen från skog.

Forskaruppropet har formen av ett brev riktat till EU:s ledning och till presidenterna i USA, Japan och Sydkorea.

Bioenergi skickade en enkät till de 44 svenska forskarna för att ta reda på om de är experter på den huvudfråga som brevet handlar om, det vill säga klimateffekter av att använda skogliga biobränslen. Mindre än hälften svarade på enkäten.

”Utifrån egna uppgifter om forskning i svaren och information på universitetens hemsidor, kan vi se att minst 26 av de 44 forskarna är biologer eller ekologer. Många forskar eller har forskat kring skog, men inga eller ytterst få av dessa forskare har arbetat med frågor kring växthusgasbalans”, skriver tidningen som också fann att vissa av forskarna har en helt annan inriktning. En är till exempel forskare inom neurovetenskap och en annan är molekylärbiolog.