Rejlers får stort kontrakt för Metsä Fibres nya massafabrik

Ill: Metsä Fibre

Rejlers, noterat på Nasdaq Stockholm, meddelat att de nyligen har tecknat ett avtal med Metsä Fibre för deras nya bioproduktfabrik i Kemi i Finland. Avtalet avser elektrifiering och instrumentering av de delar som omfattar anläggningens huvudsakliga processer och automationssystem och som levereras av Metsä Fibres huvudsakliga implementeringspartner, Valmet.

Den nya bioproduktanläggningen blir en av de största investeringarna i den finska skogsindustrins historia och beräknas ha en positiv sysselsättningseffekt för hela landet.

Bioproduktanläggningen har starkt fokus på hållbarhet och energi- och materialeffektivitet.  Anläggningen ska inte att använda några fossila bränslen alls och generera 2,5 gånger så mycket energi som den förbrukar.

Metsä Fibre fattade beslut om investeringen i den nya anläggningen i februari 2020 och byggnationen påbörjades direkt efter det.