Brand i flistransportör vid Metsä Boards massabruk i Husum

Bild: Metsä Board

En brand uppstod i en transportör som matar flis till björk- och barrmassalinjerna vid Metsä Boards massafabrik i Husum på fredagen den 18 juni. Räddningstjänsten kunde få kontroll över branden efter ungefär två timmar, men massa- och kartongproduktionen står för närvarande stilla.

Inga personskador i anslutning till branden och släckningsinsatsen gjorde att branden kunde begränsas utan spridning till kringliggande byggnader, skriver Metsä Board i ett pressmeddelande.

– Nu gäller det att ta ner bollarna utifrån det läge som ligger. Vi kan först och främst vara tacksamma för att ingen person har kommit till skada fysiskt, säger platschefen Olov Winblad von Walter till tidningen Allehanda.

Brandskadeutredning

En brandskadeutredning har inletts och besiktning av de anläggningsdelar som skadats av branden kunde inledas på lördag morgon.

Enligt preliminära uppskattningar beräknas reparations- och återställningsarbetena ta cirka fyra veckor. Kartongproduktionen förväntas starta de kommande dagarna, uppger Metsä Board, men med en lägre kapacitet än normalt.

Storleken på skadorna orsakade av branden och produktionseffekter utvärderas ytterligare.