Södra anslår 6,4 miljoner extra till forskning

Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation. Foto: Södra

Södras forskningsstiftelse har avsatt 6,4 miljoner kronor till forskning inom skogsbruk och skogsindustri.  De största satsningarna fokuserar på barrblandskog i södra Sverige och förnybara drivmedel, meddelar Södra.

Totalt fem nya forskningsprojekt har fått dela på medlen. Bland de projekt som beviljats pengar finns satsningar på utvecklade byggmaterial, drivmedel och skogsskötsel.

–  Att satsa på forskning är centralt för att klara omställningen av samhället och fasa ut fossilbaserade produkter, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

Förnybara drivmedel i centrum

Projektet ”Kompetenscentrum f3 – Providing Energy for the Transport Sector” har beviljats medel. Det arbetar för att fördjupa analysen och kunskapen kring förnybara drivmedel.

– Kunskapscentrumet har byggt en unik position för analys av förnybara drivmedel. Arbetet kommer nu fortsätta för att bygga kompetens med fokus på hur förnybara resurser – med en hög klimateffektivitet – kan åstadkomma en snabb omställning från fossila till förnybara drivmedel. Det är viktigt att fortsätta med långsiktiga satsningar för kunskapsuppbyggande inom hållbara drivmedel för att skapa långsiktig förändring, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.

Ett annat projekt som beviljats pengar syftar till att ta fram nya typer av miljömässigt fördelaktiga ytbehandlingar för brandbeständiga biobaserade byggmaterial. Detta för att producera hållbara lösningar som gynnar användningen av trä i utsatta miljöer.

Även tre projekt inom skogsbruk beviljades medel. Bland dessa finns ett projekt som ska studera metoder att effektivt etablera och röja fram barrblandskog.