Södra finansierar forskningsprojekt om barrblandskogar

Från vänster skogsinspektör Åsa Andersson, Joakim Carlsson, Katarina Carlsson. Foto: Södra

Tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) startar Södra ett projekt för att utveckla metoder att etablera blandskogar av tall och gran. Projektet finansierar en industridoktorand under totalt fem år.

– Behovet att öka andelen tall i våra föryngringar är stor för att möta de klimatförändringar som vi står inför. Vi är därför glada att kunna starta det här projektet tillsammans med SLU där vi tillsammans ska utveckla metoder att etablera blandskogar av tall och gran, säger Magnus Petersson, chef för skötsel-och entreprenörsutveckling på Södra, i ett pressmeddelande.

Industridoktoranden kommer under fyra år att vara placerad på SLU i Alnarp och under ett år arbeta operativt med skogsskötselfrågor på Södra med anknytning till projektet.

Södras forskningsstiftelse och SLU finansierar projektet gemensamt.