Södra höjer premien för certifierad skogsråvara

Foto: Södra

Från den 15 september höjer Södra premien för certifierad skogsråvara. Det innebär att du som certifierad skogsägare får ett tillägg på 15 eller 30 kr/m3fub (fast kubikmeter under bark), beroende på om du är certifierad enligt en eller de båda standarder som finns.

– Certifiering är ett viktigt verktyg för Södras medlemmar att visa att de bedriver ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Som familjeskogsägare känner man stort ansvar och det gör att en stor andel av Södras medlemmar är certifierade, säger Tomas Rahm, skoglig specialist för certifiering och hållbarhet på Södra, i ett pressmeddelande.

Det finns en stor efterfrågan på certifierat virke, både för massa och trävaror, enligt Södra.

– Det innebär en större prestation att bedriva certifierat skogsbruk och kraven har också skärpts över tid. Därför höjer vi nu den premie man får som skogsägare, avslutar Tomas Rahm.