Fullt ös på tryckpappersmarknaden

Foto: Sageross/Wikimedia Commons

Efterfrågan på tidningspapper minskade kraftigt under Covid19-krisen, men mycket stora kapacitetsneddragningar i Europa har motverkat ytterligare nedgångar på marknaden för tidningspapper, LWC- och SC-papper. Tillverkare av tryckpapper meddelar att de under andra kvartalet i år haft hög belastning och orderingången har lett till en stark återhämtning efter den pandemirelaterade inbromsningen. Det skriver branschsajten Euwid.

Priserna steg i början av andra halvåret och tillverkare vill öka priserna ytterligare på sina produkter under fjärde kvartalet eller senast från början av 2022, detta på grund av att priserna har förblivit relativt låga, men tillverkningskostnaderna är höga. Enligt Euwid klagar köpare av publiceringspapper i Europa över att de har svårt att uppbringa tillräckligt med papper under det tredje kvartalet.

De senaste månaderna har också några papperstillverkare dragit ner i sin produktionstakt eftersom de inte kan täcka sina kostnader på grund av de mycket höga priserna på returpapper och massa samtidigt med historiskt låga försäljningspriser.