Förarlösa fordon ska höja säkerheten hos Holmen och Södra

Foto: Södra

Två av Sveriges största skogsindustribolag, Holmen och Södra, ska med hjälp av teknikföretaget Semcon undersöka hur självkörande fordon kan förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten på sågverk och andra industrianläggningar.  

Tillsammans med ledningen för Holmens och Södras produktionsutveckling kommer Semcons specialister att genomföra en förstudie med start hösten 2021. Den innefattar bland annat processkartläggning för att se vilken process som bäst lämpar sig för autonomi, det vill säga förarlös drift, samt att ta fram en konceptlösning och bedömning av teknikens potential. Faller förstudien väl ut planeras ett pilotprojekt där lösningen testas i skarp produktion med hopp om att kunna sätta autonoma fordon i drift i framtiden. 

– På sågverk används stora, tunga fordon i en miljö där det idag är oundvikligt att de blandas med fotgängare, vilket kan skapa riskfyllda situationer. Genom att använda autonoma fordon med avancerad sensor- och AI-teknologi kan vi skapa säkrare arbetsplatser och samtidigt förbättra kvaliteten i verksamheten, säger Mats Larsson, Software & Emerging Tech, Semcon.

Förstudien kommer att utföras på Holmens sågverk i Iggesund samt på Södras sågverk i Väröbacka.