SCA lånar 300 miljoner euro för att uppgradera Obbola-fabriken

Foto: EIB

Europeiska investeringsbanken (EIB) meddelar att de har tecknat ett låneavtal om 300 miljoner euro med SCA för att modernisera Obbola kraftlinerbruk.

Finansieringen ska stödja uppgraderingen av bruket för att ytterligare förbättra produktionen av förpackningar i enlighet med konceptet Papermaking 4.0, skriver EIB. Anläggningen ska effektiveras både när det gäller produktion och energianvändning, samtidigt som dess koldioxidavtryck ska minska. Projektet förväntas också ha en positiv inverkan på den lokala ekonomin.

Papermaking 4.0 ska göra det möjligt att integrera pappersmaskinerna digitalt.

EIB: s vice ordförande Thomas Östros säger i pressmeddelandet:

– Förutom att göra produktionsanläggningen mer energieffektiv har projektet också en bra cirkulär, ekonomisk vinkel - den kommer att fördubbla användningen av återvunnen fiber för tillverkningsprocessen. Särskilt i dagens ekonomi spelar förpackningar för produkter och leveranser en allt viktigare roll, vilket innebär att förmågan att använda återvunnen fiber har ganska stor inverkan på användningen av naturresurser.

SCA:s vd och koncernchef Ulf Larsson säger:

– Efterfrågan på hållbara förpackningar ökar och SCA beslutade 2019 att utöka tillverkningskapaciteten vid Obbola-bruket från 450 000 ton till 725 000 ton. Genom denna investering elimineras behovet av fossila bränslen i kritiska delar av produktionsprocessen vilket resulterar i ett betydligt lägre koldioxidavtryck.